Odoo Sign Demonstration

Kênh Công cộng / Odoo Days

64 lượt xem
0 Thích
0 0
Stop doing manual printing and scanning. Move to electronic signature with Odoo Sign!

Discover more at https://www.odoo.com/page/sign

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Sử dụng liên kết vĩnh viễn để chia sẻ sang mạng xã hội

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Stop doing manual printing and scanning. Move to electronic signature with Odoo Sign!

Discover more at https://www.odoo.com/page/sign

Lượt xem

  • 64 Tổng Lượt xem
  • 64 Lượt xem Website

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+