Odoo CRM

CMS

Kênh Công cộng / Thuyết trình được Đề cao

58 lượt xem
0 Thích
0 0
Khám phá tính năng CRM mà mọi người bán hàng đều yêu thích https://www.odoo.com/page/crm

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Sử dụng liên kết vĩnh viễn để chia sẻ sang mạng xã hội

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Discover the CRM sales people love https://www.odoo.com/page/crm

Lượt xem

  • 58 Tổng Lượt xem
  • 58 Lượt xem Website

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+