Odoo All-in-One Software Demonstration

Kênh Công cộng / Odoo Days

59 lượt xem
0 Thích
0 0
Discover the all-in-one business management software solution that fits any business size and use case.

Learn more at https://odoo.com

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Sử dụng liên kết vĩnh viễn để chia sẻ sang mạng xã hội

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Discover the all-in-one business management software solution that fits any business size and use case.

Learn more at https://odoo.com

Lượt xem

  • 59 Tổng Lượt xem
  • 59 Lượt xem Website

Hành động

  • 0 Social Shares
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+