Chào mừng!

Cộng đồng này là một cộng đồng các chuyên gia và những người có đam mê và đầy nhiệt huyết với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chia sẻ và thảo luận những nội dung tốt nhất và các ý tưởng marketing mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp cho chính bạn thông qua sự đóng góp cho cộng đồng này.

0

0
Ảnh đại diện

OdooBot

--OdooBot--

2518
| 0 0 0
Grand-Rosière-Hottomont, Bỉ
--OdooBot--
OdooBot
Vào 23:03, 22/10/2018

Odoo v8 (next release) provides a web module and an e-commerce module: www.odoo.com/page/website-builder The CMS editor in Odoo web is nice but I prefer Drupal for customization and there is a Drupal module for Odoo. I think WP is better than Odoo web too.


Giữ Liên lạc

Về Cộng đồng này

Cộng đồng này là một cộng đồng các chuyên gia và những người có đam mê và đầy nhiệt huyết với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chia sẻ và thảo luận những nội dung tốt nhất và các ý tưởng marketing mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp cho chính bạn thông qua sự đóng góp cho cộng đồng này. Đọc Hướng dẫn

Công cụ Câu hỏi

1 người theo dõi

Thống kê

Đã hỏi: 23:03, 22/10/2018
Được thấy: 78 lần
Cập nhật cuối: 23:03, 22/10/2018